03.09.2020

Paznaun – Ischgl stawia podczas nadchodzącej zimy na szeroko zakrojone standardy zdrowotne i bezpieczeństwo

Osoby decyzyjne w tyrolskim Paznaun opracowały kompleksowy pakiet środków, które mają w optymalny sposób zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo turystów, pracowników i mieszkańców. Tradycyjny koncert Top of the Mountain na początek sezonu w tym roku się nie odbędzie – zamiast tego trwają prace nad alternatywną propozycją, która zostanie zaprezentowana jesienią.

„Zdrowie ma najwyższy priorytet” – deklarują burmistrz Werner Kurz, członkowie zarządu TVB Alexander von der Thannen, Arnold Tschiderer i Michael Zangerl oraz Markus Walser i Günther Zangerl, dwaj członkowie zarządu Silvrettaseilbahn AG.

Inauguracja sezonu bez koncertu

Ponieważ staramy się unikać dużych zgromadzeń, w tym roku nie odbędzie się inauguracyjny koncert Top of the Mountain. „Chcemy skoncentrować się na przyrodzie i na naszym rozległym, bo sięgającym aż szwajcarskiego Samnaun terenie narciarskim, który obejmuje 500 hektarów codziennie ratrakowanych tras. Szczegóły dotyczące alternatywnej inauguracji sezonu zimowego przedstawimy jesienią” – obiecują.

Powszechne testy i świadectwo zdrowia

Sezon zimowy rozpocznie się 26 listopada 2020 i potrwa aż do 2 maja 2021. Przygotowania w zakresie specjalnych wytycznych dotyczących zdrowia i higieny, prowadzone w porozumieniu z ekspertami oraz operatorami kolei górskich w dolinie i w regionie Samnaun, zostały już zakończone. Obszerny zestaw działań w zakresie standardów zdrowotnych i bezpieczeństwa stanowi świadomie wyznaczony priorytet i jest wspólnie realizowanym sposobem postępowania na całym obszarze Paznaun, wykraczającym daleko poza zalecenia urzędowe.

Działania dotyczące pracowników

W nadchodzącym sezonie zimowym wszyscy przyjeżdżający pracownicy powinni okazać negatywny test na Covid-19 lub poddać się badaniu już na miejscu, przed rozpoczęciem sezonu. Podczas sezonu zimowego pracownicy będą mieli na bieżąco możliwość wykonania testów, aby możliwie najlepiej chronić zarówno gości, jak i współpracowników.

Działania dotyczące gości

Gościom zaleca się okazanie ujemnego wyniku testu nie starszego niż 72 godziny, już w chwili zameldowania w obiektach hotelowych. „Goście, którzy nie mogą przedstawić wyniku badania, będą mieli możliwość dobrowolnego wykonania testu w miejscowym punkcie pobrań dla turystów” – precyzuje szef TVB Alexander von der Thannen. Dodatkowo, przy zameldowaniu w miejscu zakwaterowania będzie mierzona temperatura oraz trzeba będzie wypełnić i podpisać krótką ankietę. Obecnie opracowywana jest także spersonalizowana aplikacja do śledzenia kontaktów, która będzie określała krąg kontaktów gości i dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo.

Działania w celu wczesnego wykrywania potencjalnych infekcji

„W zakresie zapobiegania stawiamy w Paznaun również na monitoring ścieków. Jest to inicjatywa kraju związkowego Tyrol, realizowana we współpracy z Uniwersytetem w Innsbrucku” – zapewnia burmistrz Werner Kurz. Bieżące testy ścieków mają z dużą dokładnością umożliwić wczesne wykrywanie potencjalnych infekcji.

Transgraniczne bezpieczeństwo na terenie Silvretta Areny

„Także na terenie narciarskim naszym głównym celem jest zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie odpowiednich zdrowotnych i higienicznych działań profilaktycznych. Nasze działania są zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi, ale również w wielu obszarach wykraczają daleko poza minimalne wymogi” – wyjaśnia Günther Zangerl.

Działania kolei linowych

Wszystkie kabiny kolejek linowych będą na bieżąco dezynfekowane metodą zamgławiania, która eliminuje 99,99 % wirusów, bakterii i zarodników w kabinach. Ta sama metoda jest też stosowana w skibusach, a także w sklepach sportowych, przechowalniach sprzętu narciarskiego, toaletach, windach i stacjach pierwszej pomocy. Wszystkim pracownikom, codziennie przed rozpoczęciem pracy, będzie mierzona temperatura – jest to ważny element ochrony, obok obowiązkowego testu wstępnego i ewentualnych następnych testów tych członków załogi, którzy mają kontakt z klientem.

Działania dotyczące narciarzy

Pasażerowie kolejek krzesełkowych i wyciągów mają obowiązek zasłaniania ust i nosa – w związku z tym Silvrettaseilbahn AG zakupiła 600.000 chust wielofunkcyjnych, które klienci będą otrzymywać bezpłatnie przy zakupie karnetu. Zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe także w newralgicznych, specjalnie oznaczonych strefach; również wszyscy pracownicy mający kontakt z klientem powinni nosić takie osłony. Miejsca, w których tworzą się kolejki, niezależnie od aktualnych przepisów prawnych będą zorganizowane w taki sposób, aby w miarę możliwości unikać tworzenia się stłoczonych grup ludzi. „Aby zapewnić utrzymanie wystarczającego dystansu bezpieczeństwa, będziemy - niezależnie od liczby zainteresowanych osób – limitować także wstęp do naszych placówek gastronomicznych w górach, które aktualnie znajdują się w fazie adaptacji do nowych wymogów higienicznych i ochronnych” – mówi Markus Walser.

Aprés ski w mocno ograniczonej formie

Zgoda wśród osób decyzyjnych panuje także w kwestii planowanych działań mających na celu ograniczenie „turystyki imprezowej”: „Przepisy ustawowe drastycznie ograniczą tę sferę, na przykład aprés ski w dotychczasowej formie tej zimy już nie będzie.” Niezależnie od urzędowych wytycznych na nadchodzący sezon, również w tym segmencie Ischgl podejmie długoterminowe działania w zakresie jakości. Szczegóły dotyczące ostatecznie ustalonych ograniczeń zostaną sprecyzowane również w jesieni, odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem sezonu zimowego.

Galeria zdjęć