Austria stawia na video!

„Tęsknota za prawdziwym zimowym urlopem” – to uczucie stanowi punkt wyjścia dla najnowszej kampanii austria.info Sp. z o.o. Od 1 września na ulicach polskich miast, w tym Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach oraz w Internecie wystartuje zimowa kampania Narodowego Biura Promocji Austrii, która za główny cel przyjęła zainspirowanie polskich gości do zimowego i aktywnego wypoczynku w Austrii. Urlopu idealnego, zaprojektowanego indywidualnie i stanowiącego spełnienie marzeń. Promocja po raz pierwszy obejmować będzie połączenie działań online’owych z digital out of home. W ramach kampanii powstało kilkunastosekundowe video, które pojawiać się będzie m.in. na ponad 40 dużych ekranach ledowych, na 100 powierzchniach elektronicznych polskich galerii handlowych oraz na zupełnie nowych warszawskich nośnikach, tzw. 11 miejskich digitalach. Video austria.info będzie jednocześnie pierwszym materiałem wyświetlanym na tych ekranach.

Nowością będzie zastosowanie geotrappingu. Spośród osób znajdujących się w pobliżu nośników namierzone zostaną urządzenia, które potencjalnie należą do zdefiniowanej grupy docelowej. W ten również sposób przekaz trafi do osób, które komunikat faktycznie może zainteresować. Następnie do wyłonionej grupy przesłany zostanie komunikat w wersji mobile. Będzie to informacja w formie krótkiego video, bez wyraźnego zaznaczenia marki. Do osób, które wykażą zainteresowanie filmem w kampanii mobile'owej, skierowana zostanie następnie dłuższa wersja z umieszczonym austriackim logotypem.

Uzupełnieniem dla kampanii będzie promocja video na Youtubie, Facebooku oraz działania w ramach programmatic advertisingu. Reklama zakłada obecność w modelu open auction, dzięki któremu austria.info będzie mieć dostęp do dużej liczby portali. Reklama skierowana będzie jednak wyłącznie do ściśle zdefiniowanej grupy.

Wszystkie działania trwać będą cały wrzesień i stanowią element realizowanej po raz pierwszy kampanii centralnego Narodowego Biura Promocji Austrii, która zakłada obecność na najważniejszych z perspektywy Austrii rynkach, w tym Czechach, Polsce, Słowacji, Węgrzech (zimą) ale również Włoszech, Anglii, Niemczech czy krajach Beneluksu (latem). Budżet przeznaczony na działania w Polsce jest zimą drugim co do wielkości (po Czechach) i stanowi główne działania w ramach kampanii przed rozpoczęciem sezonu narciarskiego 2018/19.