27.07.2018

Přírodní dědictví Buchenwald

V Národním parku Kalkalpen, pod který spadá největší chráněná oblast v Alpách – Buchenwald, se návštěvníci dozvědí o dynamice lesního ekosystému.

Les je druhově nejbohatší přirozený biotop. Národní park Kalkalpen disponuje 30 různými lesními společenstvy a má obzvláště vysokou rozmanitost lesních stanovišť: kromě bukových, smrkových, jedlových lesů se zde vzácně objevují i smrkové bažiny, lužní lesy, kaňonovité lesy a  lesy smíšené. Zvláště vzácné jsou přírodní bučiny, které byly v roce 2017 označeny organizací UNESCO prvním světovým přírodním dědictvím v Rakousku.

Spolu s potřebnými znalostmi správců parku hosté objevují rozmanité flóry a fauny prastarých bučin. Správci vysvětlují, jak bouře a hmyz ovlivňují přirozenou dynamiku lesa, a které vzácné druhy rostlin a zvířat zde našly svůj domov.

Termíny:
Reichraming, Hintergebirge: sobota - 19.5. a 13.10., od 9.00 do 16.00
Molln, Bodinggraben: sobota - 30.6., 1.9., a 6.10. od 9.30 do 13.30

Národní park Horního Rakouska Kalkalpen s. r. o.
E-Mail: nationalpark@kalkalpen.at
Web: www.kalkalpen.at
Telefon: +43 7584 3951 

© Sieghartsleitner Kalkalpen
© Sieghartsleitner Kalkalpen
© Sieghartsleitner Kalkalpen
© Sieghartsleitner Kalkalpen

Další tipy na dovolenou

S průvodci „Glocknerführer“ na vrchol

27.07.2018

Během cesty k ledovci Kalser Gletscher procházejí účastníci různými vegetačními a klimatickými zónami.

Dozvědět se více

S dalekohledem u Achensee

27.07.2018

Společně se Sinou Holscher, správkyní přírodního parku a odbornicí přes orly skalní, návštěvníci objeví domov “králů vzduchu”.

Dozvědět se více

Východ slunce na Schneebergu

27.07.2018

Nabídka "Schneeberg s nejlepšími" spojuje pěší túru za východu slunce na nejvyšší horu Dolního Rakouska a ochutnávku lezení.

Dozvědět se více