Werken bij Werken bij

Az Österreich Werbungról

Ausztria nemzeti turisztikai szervezeteként az Österreich Werbung (ÖW) központi feladatának tekinti, hogy az ország valamennyi turisztikában érintett partnerszervezetével karöltve gondoskodjon Ausztria turisztikai versenyképességének megőrzéséről, illetve fejlesztéséről. Az Österreich Werbung így tehát érdemben járul hozzá az ausztriai turisztikai és szabadidős ágazatban megtermelt hozzáadott érték növeléséhez.

Feladatkör

Az Österreich Werbung alapvető feladatai közé tartozik a márka-menedzsment és az egész világon folytatott marketing mellett a vendégekre és a piacokra vonatkozó ismeretek megosztása az ausztriai turisztikai ágazattal.

Az Österreich Werbung alapvető feladatai

  • Az „Urlaub in Österreich – Üdülés Ausztriában” márka menedzsmentje: a márkának köszönhetően megkülönböztethetővé válnak az ausztriai üdülési lehetőségek és érzelmi többletet tulajdonítanak az ausztriai tartózkodásnak.
  • A nemzetközi viszonylatban leginkább ígéretes piacok kezelése innovatív és korszerű marketinggel.
  • Az ausztriai turisztikai vállalkozások partnere és a turisztikai kapcsolatrendszer meghatározó csomópontja: az ágazat profitál az Österreich Werbungnál a vendégekről és a piacokról felhalmozott, mindenkor naprakész és megalapozott ismeretekből.

Az Österreich Werbung évente több mint 1.500 marketing feladatot lát el szerte a világon. A feladatok skálája az ausztriai turisztikai lehetőségek hagyományos reklámozásától és a kapcsolódó sajtómunkától az online megjelenésen át az eladás-ösztönzési platformok rendezéséig, illetve az utazási irodák és utazásszervezők továbbképzéséig terjed.

Az Österreich Werbung három földrajzi térség, Nyugat-Európa, Közép-Kelet-Európa és a tengerentúl piacainak megdolgozására összpontosít. Ezek a piacok, amelyeken az Österreich Werbung a legtöbb esetben saját irodákkal is jelen van, az ausztriai vendégéjszakák 96 százalékát adja (ez 2015-ben 135,2 millió vendégéjszaka volt), és ezek a piacok jelentik a legnagyobb potenciált az ausztriai turizmus számára.

Az Österreich Werbung az ágazatnak kínált alapvető szolgáltatásai közé tartozik a vendégek tájékoztatása is. Ennek fő eleme az „Österreich Werbung üdülési szolgálata” mellett a www.austria.info internetes portál. Ausztria legnagyobb Internetes turisztikai platformja jelenleg 20 nyelven fogja össze a potenciális vendégek számára összeállított információkat és üdülési lehetőségeket szerte Ausztriából.

 

Stratégia

Milyen hatást gyakorolnak a társadalmi változások a turizmusra és hogyan szembesül a marketing az új kihívásokkal? Ezekből a kérdésekből indul ki az Österreich Werbung 2020-ig tervezett stratégiája.

Küldetésünk: „Ausztriáért lelkesítünk”

  • Az Österreich Werbung kezeli az „Üdülés Ausztriában” márkát és ennek segítségével váltja ki a vágyat az inspirációra és a személyes kibontakozásra.
  • Az Österreich Werbung egyaránt ismeri az ausztriai turisztikai kínálatot és a beutazók országában végbemenő változásokat. Az ÖW ezáltal módszeresen azonosítja és aknázza ki  nemzetközi viszonylatban leginkább ígéretesnek tűnő piacokat és tudása birtokában hosszú távon járul hozzá a turisztikai gazdaság versenyképességéhez.
  • Az Österreich Werbung a turisztikai rendszer kapcsolatrendszerének meghatározó csomópontjaként kiépíti a szereplők közötti gyümölcsöző együttműködést és hozzájárul az ausztriai turizmusban kínálkozó szinergiák átfogó kiaknázásához.

Az Österreich Werbung 2020-ig tervezett stratégiája

A nemzetközi verseny feltételrendszere folyamatosan és minden eddiginél rohamosabb ütemben változik. A társadalmi változások, mint például a városiasodás, a társadalom-demográfiai változások vagy a kapcsolatrendszerek átalakulása szintén folyamatosan új kihívásokat jelent a marketingben. A társadalom digitalizálódása minden más ágazatnál nagyobb mértékben alakítja át a turizmust.

Ez a feltételrendszer megköveteli, hogy az Österreich Werbung folyamatosan felülvizsgálja az ausztriai turizmus, emellett pedig a saját vállalat stratégiai sikertényezőit. Milyen hatással vannak az említett gyökeres változások a turizmusra és hogyan szembesül a marketing az új kihívásokkal? Ezekből a kérdésekből indul ki az Österreich Werbung 2020-ig tervezett stratégiája – annak tükrében, hogy a turizmus rendszerét a többi partnerrel közösen akarjuk fejleszteni, hosszú távon hasznot hajtani és a jövőt szem előtt tartva, ösztönözve és aktívan hozzájárulni az ausztriai turisztikai környezet versenyképességéhez.

Az Österreich Werbung az ország általános turizmus-politikai céljaiból levezetett, a következő évekre kitűzött fő cselekvési területei az „Üdülés Ausztriában” márka nemzetközi hatékonyságának biztosítására, valamint a márkában rejlő nemzetközi potenciál a hazai turisztikai ágazatot szolgáló hatékony kiaknázására irányul.

Az eredményességet alapvetően meghatározó sikertényezőként azonosították

  • az élő és versenyképes márkát,
  • az ágazatban ápolt, jövőközpontú partneri kapcsolatrendszert és
  • a magas színvonalú tartalom hatványozott előtérbe helyezését, mindenek előtt az online területen.